મહેંદીના ફોટા | Mehndi na Phota

મહેંદી, જેને હિના તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે શરીર કલાનું પરંપરાગત સ્વરૂપ છે જે વિશ્વના વિવિધ ભાગોમાં સદીઓથી પ્રચલિત છે. તે એક પ્રાચીન પ્રથા છે જે પેઢી દર પેઢી પસાર થાય છે, અને ઘણી સંસ્કૃતિઓ અને પરંપરાઓની અભિન્ન ભાગ બની ગઈ છે. મહેંદીની ઉત્પત્તિ પ્રાચીન ઇજિપ્તમાં થઈ હોવાનું માનવામાં આવે છે, જ્યાં તેનો ઉપયોગ … Read more